Actes institucionals i protocol·laris

Fotografia institucional i protocol: fotografies d'audiències i actes protocol·laris d'institucions i entitats, que testimonien la realització de l'acte. Fotògraf acreditat i homologat de la Diputació de Barcelona.