Publicitat i propaganda

Fotografia publicitària: realització de fotografies per a agències de publicitat i empreses amb l'objectiu d'integrar-les en una campanya publicitària per fer el producte atractiu per al consum. Fotografies creatives de qualitat.